Opinto.net

Opinto.net

Sivut liittyvät Uskonnon verkot -kirjasarjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle. Ohjeita tehtäviin vastaamiseen.


Opinto.net

Etusivu | Uskonto ja maailmankatsomus | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Kirkkokunnat | Raamattu | Etiikka | Kirja | Opettajalle


Maailmanuskonnot - Opinto.Net-sivusto

YhteiskuntaHindulaisuus

Buddhalaisuus

Juutalaisuuden synty ja oppi

Juutalaisuus - uskon harjoittaminen ja elämäntavat

Islamin synty ja oppi

Islamin harjoittaminen ja elämäntavat

Kiinan uskonnot

Japanin uskonto shintolaisuus

Tietotesti: Kiinan uskonnot ja Japanin uskonto shintolaisuus

Kristinuskon oppi

Kristinuskon harjoittaminen ja kirkkokunnat

Lamalaisuus


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Uskonto ja yhteiskunta

Brittihallinto päättyi Intiassa vuonna 1947 ja maa itsenäistyi. Sen jälkeen voimaan tullessa perustuslaissa taataan kaikille kansalaisille uskonnonvapaus. Maa on myös väkiluvultaan maailman suurin demokratia. Parlamenttivaalit asettavat melkoisia haasteita yhteiskunnan rakenteille ja käytännöille. Mutta samalla kun Intiaa voidaan luonnehtia maaksi, joka pyrkii modernien ja kehittyvien kansakuntien joukkoon, se on myös täynnä monituhatvuotisia uskonnollisia perinteitä. Tämän päivän Intia on edelleen hindulaisuuden läpitunkema.

Intialainen itsenäisyystaistelija Mahatma Gandhi on jäänyt historiaan täydellisen väkivallattomuuden kannattajana sekä kastilaitoksen kiivaana vastustajana. Hänen pasifisminsa kumpusi vanhasta hindulaisesta ahimsa-periaatteesta. Siihen hän yhdisti myös kristinuskosta saatuja eettisiä vaikutteita. Gandhin julistuksen pohjalta kastilaitos kriminalisoitiin Intiassa vuonna 1950. Vielä puolivuosisataa myöhemmin se kuitenkin vaikuttaa etenkin maaseudulla elävien ihmisten ajattelussa.

Itsenäistymisen yhteydessä brittien aiemmin hallitsema alue jaettiin kahtia. Hinduenemmistöisen Intian ohella perustettiin Pakistan, jossa islam on hallitseva uskonto. Tämän ratkaisun toivottiin ehkäisevän kahden uskonnon välisiä ristiriitoja. Avoimia kahakoita on kuitenkin ollut Kashmirin alueella, jota molemmat valtiot haluaisivat itselleen.

Hindulaisuudessa on hyvin voimakas paitsi väkivallattomuuden niin myös suvaitsevaisuuden periaate. Hindulaisuutta kun voi harjoittaakin niin monilla eri tavoilla, joilla ei juurikaan näytä olevan yhtymäkohtia keskenään. Tästä huolimatta ns. äärihindulaisuus on viime vuosikymmeninä lisännyt kannatustaan. Pahuus rinnastetaan muslimeihin ja väkivaltaisia yhteenottoja näiden kahden uskonnon edustajien kesken on ollut eri puolilla Intiaa.
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Maailmanusk.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003