Opinto.net

Opinto.net

Sivut liittyvät Uskonnon verkot -kirjasarjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle. Ohjeita tehtäviin vastaamiseen.


Opinto.net

Etusivu | Uskonto ja maailmankatsomus | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Kirkkokunnat | Raamattu | Etiikka | Kirja | Opettajalle


Maailmanuskonnot - Opinto.Net-sivusto

TaolaisuusHindulaisuus

Buddhalaisuus

Juutalaisuuden synty ja oppi

Juutalaisuus - uskon harjoittaminen ja elämäntavat

Islamin synty ja oppi

Islamin harjoittaminen ja elämäntavat

Kiinan uskonnot

   

Kungfutselaisuus

   

Vanha kiinalainen kansanuskonto

   

Shaolinquan

   

Tai chi ja Kung-fu

Japanin uskonto shintolaisuus

Tietotesti: Kiinan uskonnot ja Japanin uskonto shintolaisuus

Kristinuskon oppi

Kristinuskon harjoittaminen ja kirkkokunnat

Lamalaisuus


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Opinto.netin pääsivulle


Taolaisuuden perustaja Laotse eli perimätiedon mukaan Kiinassa samaan aikaan Kungfutsen kanssa. Laotse-nimisen henkilön olemassaolo on epävarmaa. Saattaa olla, että muinaiskiinalaiset opetukset ovat koostuneet vuosisatojen aikana, ja sanat olisi laitettu yhden kuvitteellisen opettajan sanomiksi. Laotse tarkoittaa nimenä “vanhaa viisasta”. Sekä kungfutselaisuus että taolaisuus ovat yhteiskunnallisesti suuntautuneita. Ne pyrkivät selittämään, mistä johtuu maailman kaoottisuus ja miten epäjärjestystä voidaan hallita.

Taolaisuuden ja kungfutselaisuuden ohella buddhalaisuudella on keskeinen asema Kiinassa. Kiinaan tullessaan buddhalaisuus sai paljon vaikutteita perinteisestä kiinalaisesta uskonnollisuudesta. Tästä on esimerkkinä  Kiinan buddhalaisuuden monijumalaisuus, jossa Buddhaa palvotaan tärkeimpänä jumalana. Alkuperäisessä buddhalaisuudessa ei ole varsinaisia jumalia.

Kiinan uskonnot ovat vaikuttaneet lähinnä Kiinan alueilla, mutta 1900-luvulla länsimaissa on esiintynyt mielenkiintoa Kiinan uskontojen pyrkimykseen harmoniaan ja elämänhallintaan. Tai-Chi on levinnyt Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin suosittuna kehonhallintamenetelmänä. Kiinassa Tai-Chitä harjoitetaan auringon noustessa aamuvoimisteluna tavoitteena täydellinen kehon ja mielen hallinta.

Kiinan uskontoja on nimitetty kolmeksi tieksi. Nimitys tulee ajatuksesta, että kolmella keskeisellä uskonnolla, taolaisuudella, kungfutselaisuudella ja buddhalaisuudella, on sama päämäärä; tao eli tasapaino. Taon käsite tulee vanhasta kiinalaisesta maailmankaikkeusopista, jossa koko olevaisuus koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä voimasta jinistä ja jangista. Jinillä tarkoitetaan maailmankaikkeudessa vaikuttavaa feminiinistä eli naisellista voimaa. Se on luonteeltaan passiivinen, maahan ja pimeyteen liittyvä synkkä voima. Sitä kuvataankin tao-merkissä mustalla värillä. Maskuliinista jang-voimaa luonnehditaan valoisaksi ja aktiiviseksi taivaaseen liittyväksi voimaksi. Oleellista on pyrkimys taoon eli tilaan, jossa jin ja jang ovat tasapainossa ihmisessä itsessään ja koko universumissa. Kiinalaisen ajattelun mukaan tämä tila voidaan saavuttaa harjoittamalla jotain kolmesta pääuskonnosta.
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Maailmanusk.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003