Maailmanuskonnot - Opinto.Net-sivusto - TaolaisuusTaolaisuuden perustaja Laotse eli perimätiedon mukaan Kiinassa samaan aikaan Kungfutsen kanssa. Laotse-nimisen henkilön olemassaolo on epävarmaa. Saattaa olla, että muinaiskiinalaiset opetukset ovat koostuneet vuosisatojen aikana, ja sanat olisi laitettu yhden kuvitteellisen opettajan sanomiksi. Laotse tarkoittaa nimenä “vanhaa viisasta”. Sekä kungfutselaisuus että taolaisuus ovat yhteiskunnallisesti suuntautuneita. Ne pyrkivät selittämään, mistä johtuu maailman kaoottisuus ja miten epäjärjestystä voidaan hallita.

Taolaisuuden ja kungfutselaisuuden ohella buddhalaisuudella on keskeinen asema Kiinassa. Kiinaan tullessaan buddhalaisuus sai paljon vaikutteita perinteisestä kiinalaisesta uskonnollisuudesta. Tästä on esimerkkinä  Kiinan buddhalaisuuden monijumalaisuus, jossa Buddhaa palvotaan tärkeimpänä jumalana. Alkuperäisessä buddhalaisuudessa ei ole varsinaisia jumalia.

Kiinan uskonnot ovat vaikuttaneet lähinnä Kiinan alueilla, mutta 1900-luvulla länsimaissa on esiintynyt mielenkiintoa Kiinan uskontojen pyrkimykseen harmoniaan ja elämänhallintaan. Tai-Chi on levinnyt Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin suosittuna kehonhallintamenetelmänä. Kiinassa Tai-Chitä harjoitetaan auringon noustessa aamuvoimisteluna tavoitteena täydellinen kehon ja mielen hallinta.

Kiinan uskontoja on nimitetty kolmeksi tieksi. Nimitys tulee ajatuksesta, että kolmella keskeisellä uskonnolla, taolaisuudella, kungfutselaisuudella ja buddhalaisuudella, on sama päämäärä; tao eli tasapaino. Taon käsite tulee vanhasta kiinalaisesta maailmankaikkeusopista, jossa koko olevaisuus koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä voimasta jinistä ja jangista. Jinillä tarkoitetaan maailmankaikkeudessa vaikuttavaa feminiinistä eli naisellista voimaa. Se on luonteeltaan passiivinen, maahan ja pimeyteen liittyvä synkkä voima. Sitä kuvataankin tao-merkissä mustalla värillä. Maskuliinista jang-voimaa luonnehditaan valoisaksi ja aktiiviseksi taivaaseen liittyväksi voimaksi. Oleellista on pyrkimys taoon eli tilaan, jossa jin ja jang ovat tasapainossa ihmisessä itsessään ja koko universumissa. Kiinalaisen ajattelun mukaan tämä tila voidaan saavuttaa harjoittamalla jotain kolmesta pääuskonnosta.

Opinto.netin pääsivulle


© Maailmanusk.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com