Maailmanuskonnot - Opinto.Net-sivusto - Kristinuskon oppi


Opinto.netin pääsivulle

Kristillinen oppi perustuu Jeesus Nasaretilaisen julistukseen.   Keskeisinä asioina ovat lähimmäisen rakastaminen ja Jumalan valtakunnan tulo. Tärkeä Jeesuksen opetusten kokoelma on  (Matteuksen evankeliumista löytyvä) Vuorisaarna (Matt. 5-7), jossa Jeesus määrittelee, miten kristityn tulee suhtautua lähimmäiseensä: “Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” (Matt. 7:12). Tämä ajatus tunnetaan nimellä Kultainen sääntö. Vuorisaarnassaan Jeesus korostaa myös ihmisen kyvyttömyyttä noudattaa täydellisesti 10 käskyn lakia. Hän laajentaa esimerkiksi käskyn “Älä tapa” koskemaan kaikkea loukkauksia, joita sanomme tai ajattelemme lähimmäisistämme. Koska kukaan ei voi noudattaa lakia täysin, kaikki ihmiset tarvitsevat uskoa Jumalaan pelastuakseen. Kukaan ei voi pelastua vain noudattamalla tiettyjä käskyjä tai elämällä hyvin. Kristinusko on armouskonto.

Kolmiyhteinen Jumala
Kristinuskossa on keskeistä usko persoonalliseen, kolmiyhteiseen Jumalaan. Tähän opinkohtaan tunnustautuvat lähes kaikki kristilliset kirkot. Raamatun teksteistä nousee ajatus kolmiyhteisestä Jumalasta, vaikka itse käsitettä ”kolmiyhteinen” ei Raamatussa ole. Uudessa testamentissa on kohtia, jotka puhuvat suoraan kolminaisuudesta, esimerkiksi Matteus 28:19: ”Kastakaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Jumala tunnistetaan kolmiyhteiseksi siitä, miten hän on toiminut ihmiskunnan hyväksi: Isänä, joka luo, Poikana, joka pelastaa ja Pyhänä Henkenä, joka pyhittää. Tämä ajatus on puettu sanoiksi uskontunnustuksissa, joita ovat Apostolinen uskontunnustus (ns. kastetunnustus) ja Nikean uskontunnustus. Meillä niistä tunnetumpi on Apostolinen uskontunnustus, mutta myös Nikean uskontunnustus on käytössä esimerkiksi juhlapyhinä.  Kolminaisuuteen kuuluu ajatus siitä, että Jumalalla on yksi olemus, joka ilmenee kolmena persoonana, Nämä persoonat ovat kaikki yhtä, vaikkakin itsenäisiä. Tarkimmin kolminaisuutta voidaan lähestyä erilaisilla vertauksilla, esimerkiksi vesi ja sen eri olomuodot (jää, neste, höyry).


Katekismus

Raamattu

Luterilaisen kirkon tunnustuskirjat

Uskontunnustukset

Opinto.netin pääsivulle

Suuri turistitehtävä


© Maailmanusk.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com