Opinto.net

Opinto.net

Sivut liittyvät Uskonnon verkot -kirjasarjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle. Ohjeita tehtäviin vastaamiseen.


Opinto.net

Etusivu | Uskonto ja maailmankatsomus | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Kirkkokunnat | Raamattu | Etiikka | Kirja | Opettajalle


Maailmanuskonnot - Opinto.Net-sivustoHindulaisuus

Buddhalaisuus

Juutalaisuuden synty ja oppi

Juutalaisuus - uskon harjoittaminen ja elämäntavat

Islamin synty ja oppi

Islamin harjoittaminen ja elämäntavat

Kiinan uskonnot

Japanin uskonto shintolaisuus

Tietotesti: Kiinan uskonnot ja Japanin uskonto shintolaisuus

Kristinuskon oppi

   

Sakramentit

Kristinuskon harjoittaminen ja kirkkokunnat

Lamalaisuus


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Sakramentit


Sakramentit ovat armonvälineitä. Sana sakramentti tulee latinakielen sanasta sacramentum, joka tarkoittaa pyhää toimitusta. Augsburgin tunnustus määrittelee sakramentin merkiksi ja todistukseksi Jumalan tahdosta meitä kohtaan, jotta usko vahvistuisi ja heräisi niissä, jotka niitä käyttävät. Luterilaisen kirkon sakramentteja ovat kaste ja ehtoollinen. Niiden ajatellaan välittävän Jumalan armon todellisesti. Ne eivät ole ”armoautomaatteja” vaan toimivat, jos Pyhä Henki saa vaikuttaa sakramentin vastaanottajassa uskon. Luther korosti, että kaste ja ehtoollinen ovat Kristuksen itsensä asettamia ja siksi ainoat todelliset sakramentit. Katolisessa kirkossa sakramentteja on seitsemän. Niitä ovat kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, rippi, avioliittoon vihkiminen,  pappeus ja sairaan voitelu.  Ortodoksisen kirkon sakramenttia vastaava nimitys on kreikan sana mysterion, salaisuus. Ortodoksisen kirkon sakramentit ovat kaste, mirhalla voitelu, ehtoollinen eukaristia), synnintunnustus (vastaa rippiä), avioliittoon vihkiminen, pappeus ja sairaanvoitelu.

Mitä katekismus sanoo sakramenteista?
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Maailmanusk.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003